Konsultbyrån för Affärsjuridik i Göteborg AB eller kort och gott A-juridik är ett företag med stor erfarenhet inom det affärsjuridiska området.

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler mindre och medelstora företag kan utöka sin marknad utanför Sveriges gränser. Allt fler små företag kan agera som bara de stora kunde tidigare. I detta sammanhang blir affärsjuridiken för mindre företag allt viktigare. Men i det lilla eller medelstora företaget har man inte alltid resurser till juridiken i första hand.

Internationalisering och digitalisering betyder att även ett litet företag måste ha en affärsmodell och en affärsprocess som kan möta dagens och morgondagens kunder. Detta leder till nya juridiska utmaningar hos många mindre företag.

Vår erfarenhet är att kunskapen om olika juridiska områden påverkar valen av marknader, försäljnings- och marknadsföringskanaler, kunder och leverantörer och leder många gånger till nya strategier för produkt- och tjänsteutveckling. Mer tid och analys måste även läggas på företagets immateriella rättigheter för att tillvarata bolagets värden för ökad tillväxt.

Vi har i tidigare verksamheter upplevt att det finns ett kunskapsglapp mellan många av de konsulter som erbjuder juridiska tjänster och de företag som köper tjänsterna. Eftersom affärsjuridik kan vara förknippad med betydande kostnader måste företagsledningen tidigt kunna värdera och budgetera för kostnader för olika strategier och konsulten ha förståelse för företagets kommersiella användning av rådgivningen. Genom vår erfarenhet från arbete som bolagsjurist har vi lärt oss om företagens behov av tydlighet i dessa frågor och inte minst en kommersiell syn på den juridiska rådgivningen.  

A-juridik riktar sig främst till små och medelstora företag. Genom strategisk rådgivning och personligt engagemang bidrar vi till att våra kunder uppnår sina mål och undviker juridiska fallgropar. A-juridik ingår i ett internationellt nätverk av rådgivare som erbjuder tjänster inom affärsjuridik, tvistelösningar, domännamnsfrågor, IT-säkerhet, webblösningar och upprättande av patentansökningar. Vårt mål är och förblir att ge våra klienter råd och service på ett rakt och opretentiöst sätt, med siktet inställt på ekonomiskt mervärde. 

Välkommen till oss!