Eva-Lena Bergqvist har bl a 20 års erfarenhet som bolagsjurist på Volvo Cars AB. Som bolagsjurist har hon hanterat allehanda juridiska ärende som är vanligt förekommande inom ett stor multinationellt företag såsom etableringsfrågor, dataskyddsfrågor (personuppgiftslagen), bolagsrätt, immaterialrätt, joint ventures med en särskild tyngdpunkt på strategisk analys, kommersiell avtalsrätt och förhandlingar rörande olika typer av samarbeten.

Eva-Lenas huvudsakliga inriktning idag är praktisk affärsjuridik med stor förståelse för hur företag ser på dessa frågor genom att det är ett av flera verktyg i verksamheten som skall bidra till ett positivt resultat.

Mail: eva-lena.bergqvist@ajuridik.se               

Tel: 0701 - 609 771                                                                  Göran Bergqvist kommer närmast från Zacco, ett av Europas ledande konsultbolag inom immaterialrätt, där han arbetat som jurist. Göran har under sina drygt 30 år i branschen huvudsakligen arbetat med marknadsrätt, immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt och tvistelösning. Han har erfarenhet både som CEO för Albihns AB och som praktiserande jurist samt från ett flertal styrelseuppdrag i svenska och utländska företag och organisationer. Han har varit rådgivare åt många stora svenska som utländska företag i immaterialrättsliga frågor.


Mail: goran@ajuridik.se                                  

Tel: 0705 – 545 693